SPROUT – Sustainable Policy RespOnse to Urban mobility Transition

NAJWAŻNIEJSZE WYZWANIA
Zbadanie oddziaływania nowych technologii na transport towarowy i pasażerski w obszarach miejskich oraz ich wpływ na zrównoważony rozwój miast i kształtowanie ich polityki.

REZULTATY

  • prototyp sieci sensorycznej i inteligentnej zatoczki, które zostaną wykorzystane do przeprowadzenia testów związanych z zarządzaniem operacjami logistycznymi w obszarze miejskim.
  • aplikacja pozwalającą na planowanie, rezerwowanie i dokonywanie opłat związanych z parkowaniem w obszarach miejskich.

KORZYŚCI

  • kształtowanie przyszłej polityki miejskiej dotyczącej zarządzania operacjami logistycznymi w obszarze miejskim.
  • wdrożenie modeli operacyjnych i biznesowych opartych na technologiach cyfrowych oraz zaspokojenie potrzeb użytkowników systemów transportu.

Potrzebujesz więcej informacji?
Skontaktuj się z nami

Dział Sprzedaży i Komercjalizacji (DSK)

+48 61 666 48 74

+48 887 788 714

sprzedaz@ilim.lukasiewicz.gov.pl

Skontaktuj się z nami