„Platforma pośrednicząca elektronicznego fakturowania dla sfery finansów publicznych” (PEF)

NAJWAŻNIEJSZE WYZWANIA

Wdrożenie obowiązkowego odbioru faktur elektronicznych przez administrację publiczną przy wykorzystaniu funkcjonalności Platformy Elektronicznego Fakturowania.

REZULTATY

• stworzenie Platformy Elektronicznego Fakturowania, bezpłatnego narzędzia do przesyłu e-faktur od wykonawców zamówień publicznych do administracji
• osiągnięcie stanu gotowości podmiotów publicznych do odbioru faktur elektronicznych zgodnych z wymaganiami Dyrektywy 2014/55/UE.

KORZYŚCI

• poprawa dostępu do informacji publicznej w zakresie realizacji zamówień publicznych
• obniżenie kosztów obsługi zamówień publicznych w przedsiębiorstwach i jednostkach
sfery finansów publicznych
• obniżenie wartości kalkulowanych zamówień i zwiększenie efektywności wydatkowania środków publicznych
• ułatwienie polskim firmom (w szczególności małym i średnim przedsiębiorstwom)
aktywnego uczestnictwa w unijnym rynku zamówień publicznych.

Potrzebujesz więcej informacji?
Skontaktuj się z nami

Dział Sprzedaży i Komercjalizacji (DSK)

+48 61 666 48 74

+48 887 788 714

sprzedaz@ilim.lukasiewicz.gov.pl

Skontaktuj się z nami