Konto przedsiębiorcy – usługi online dla firm w jednym miejscu

NAJWAŻNIEJSZE WYZWANIA
Połączenie serwisów CEIDG i Biznes.gov.pl.

REZULTATY

  • Uproszczenie architektury systemów,
  • Ujednolicenie technologii,
  • Stworzenie spójnych kanałów komunikacji,
  • Obniżenie kosztów realizacji i promocji e-usług.

KORZYŚCI

  • Przedsiębiorcy, ich pełnomocnicy oraz urzędnicy zyskają dostęp do jednego Konta, w którym będą przechowywane wszystkie dane. W ramach projektu zostanie stworzona nowa e-usługa wpisu do rejestru CEIDG – prostsza i bardziej intuicyjna. Przedsiębiorca, który skorzysta z e-usługi wpisu do CEIDG otrzyma listę sugerowanych spraw (np. rejestracja kasy fiskalnej, zezwolenie na alkohol), jakie musi załatwić, aby zacząć działać w danej branży. Co ważne, będzie mógł je od razu załatwić online w jednym miejscu, bez konieczności rejestracji w kolejnym systemie.
  • Dzięki projektowi uruchomiona zostanie też obsługa online zgłoszeń i zagadnień do Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców. Przedsiębiorcy będą mogli załatwiać sprawy online, i odbierać odpowiedzi z urzędu w Koncie przedsiębiorcy. Na Biznes.gov.pl przedsiębiorca otrzyma wszystkie informacje publikowane przez Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorstw oraz objaśnienia prawne, publikowane w tej chwili przez urzędy na stronach BIP.

Potrzebujesz więcej informacji?
Skontaktuj się z nami

Dział Sprzedaży i Komercjalizacji (DSK)

+48 61 666 48 74

+48 887 788 714

sprzedaz@ilim.lukasiewicz.gov.pl

Skontaktuj się z nami