Edukacja

Transferujemy wiedzę o logistyce i elektronicznej gospodarce, przekazując ją w sposób przystępny, nowoczesny i angażujący. Nasze produkty edukacyjne opierają się na wiedzy ekspertów i praktyków z branży oraz nauczycieli. Dostosowane są do wymagań i potrzeb zarówno uczniów czy studentów, jak i managerów firm, którzy chcą podnosić swoje kwalifikacje.

Grupa docelowa

Nauczyciele i uczniowie szkół zawodowych, średnich i wyższych o profilu logistycznym, pracownicy firm logistycznych.

Oferta

Kompleksowe programy wspomagające szkołę lub placówkę oświaty:

 • szkolenia stacjonarne i e-learningowe
 • webinary i podcasty
 • podręczniki dla uczniów, przewodniki metodyczne dla nauczycieli oraz książki i e-booki dla pracowników firm
 • Internetowa Szkoła Logistyki – cyfrowe zasoby do nauczania logistyki
 • Certyfikaty ELA-ECBL

Innowacyjne metody nauczania w oparciu o metodę eksperymentu:

 • Interaktywna Szkoła logistyki (ISLog)
 • szkolenia e-learning z zakresu obsługi magazynów, zapasów oraz transportu wzbogacone w symulacje, zadania Excel, tablice interaktywne, wideoporadniki, quizy on-line
 • comiesięczne webinary dla uczniów techników logistycznych oraz dodatkowo – do wykorzystanie na lekcjach – webcasty i powiązane z nimi quizy mobilne realizowane w formie grywalizacji
 • Cyfrowa Lekcja Magazynowania – nowatorski produkt do cyfrowego nauczania, który zawiera m.in.: plansze dydaktyczne on-line, quizy mobilne, przykłady, ćwiczenia i filmy interaktywne (jako uzupełnienie tradycyjnego podręcznika)

Wsparcie rozwoju szkół w zakresie definiowania strategii długookresowej poprzez:

 • dobór innowacyjnych (cyfrowych) narzędzi dydaktycznych
 • doradztwo w zakresie kompetencji logistycznych wymaganych przez rynek pracy

Wyróżniki - dlaczego my?

 • świadczymy usługi dla biznesu
 • posiadamy ekspercką wiedzę interdyscyplinarną
 • słuchamy potrzeb nauczycieli i odpowiadamy na nie
 • wykorzystujemy innowacyjne metody nauczania
 • oferujemy aktualne materiały edukacyjne odpowiadające podstawie programowej
 • jesteśmy jednostką certyfikującą – Europejski System Certyfikacji Logistyków (ELA – ECBL)

Korzyści - dlaczego warto?

 • przedstawiamy unikalne i najnowocześniejsze rozwiązania, bazujące na konkretnych wdrożeniach
 • podnosimy kompetencje logistyczne oraz informatyczne
 • propagujemy wiedzę branżową w ramach Media Logistyka

Case studies

Potrzebujesz więcej informacji?
Skontaktuj się z nami

Dział Sprzedaży i Komercjalizacji (DSK)

+48 61 666 48 74

+48 887 788 714

sprzedaz@ilim.lukasiewicz.gov.pl