Badania kompatybilności elektromagnetycznej

W ramach działalności Łukasiewicz – ILiM prowadzimy badania EMC, które umożliwiają ocenę, czy dany produkt nie będzie zakłócać pracy innych urządzeń oraz określenie, czy jest on odporny na zakłócenia elektromagnetyczne, które mogą pojawić się podczas użytkowania. W tym celu korzystamy z w pełni zautomatyzowanej komory bezodbiciowej, wyposażonej w system kamer z dedykowanymi złączami oraz mediakonwerterami, a także aparaturą przeznaczoną do pomiaru emisji promieniowanych i generowania pola elektromagnetycznego. Badania EMC są niezbędne do tego, by uzyskać certyfikaty wymagane przez prawo oraz zgodę na sprzedaż. Ich cena ustalana jest indywidualnie.

Pełen zakres badań EMC w Łukasiewicz – ILiM

EMC, czyli kompatybilność elektromagnetyczna, to zdolność urządzeń elektrycznych i elektronicznych do prawidłowej pracy w danym środowisku elektromagnetycznym. Do tego konieczna jest odporność na zakłócenia elektromagnetyczne oraz ograniczenie zaburzeń, które mogłyby wpłynąć na pracę innych urządzeń. Zgodnie z dyrektywą unijną EMC 2014/30/UE, badania powinny zweryfikować poprawność działania sprzętu oraz wykryć ewentualne usterki. Dzięki temu możliwe jest wprowadzenie na rynek bezpiecznych i funkcjonalnych urządzeń.

W Łukasiewicz – ILiM prowadzimy kompleksowe badania EMC, konsultując się z klientami zarówno przed ich rozpoczęciem, jak i w trakcie oraz po ich zakończeniu. Posiadamy także unikalny system oceny zgodności urządzeń bezprzewodowej transmisji danych. Co więcej, nie tylko prowadzimy badania kompatybilności elektromagnetycznej, ale również zapewniamy wsparcie w pozyskaniu środków zewnętrznych na ich realizację przez nasze laboratorium (cena jest określana indywidualnie).

Łukasiewicz - Instytut Logistyki i Magazynowania

Dlaczego warto nam powierzyć badanie EMC?

Badania EMC to dzisiaj konieczność ze względu na nieustający rozwój elektroniki. Koszt testów kompatybilności elektromagnetycznej uzależniony jest między innymi od długości ich trwania oraz rodzaju usługi. Wybierając Łukasiewicz – ILiM, klienci mają jednak pewność, że pomiary kompatybilności EMC będą przeprowadzone zgodnie z obowiązującymi standardami i przy użyciu najnowocześniejszego sprzętu. W ramach usług nie tylko weryfikujemy poprawność działania sprzętu, ale także pomagamy uzyskać niezbędne certyfikaty do wprowadzenia produktu na rynek.

Jesteśmy najlepszym wyborem dla firm tworzących urządzenia o innowacyjnych rozwiązań, które chcą mieć pewność, że ich produkt jest dopracowany pod każdym kątem. Jako jedno z nielicznych laboratoriów w Polsce umożliwiamy także badanie weryfikujące odporność na pole elektromagnetyczne do 6 GHz oraz pomiar emisji promieniowanej do 18 GHz w komorze bezodbiciowej. Akredytację na badania EMC od Polskiego Centrum Akredytacji posiadamy od 1996 roku i spełnia ona wymagania systemu jakości wg PN-EN ISO/IEC 17025.

Laboratorium Urządzeń Elektronicznych Centrum Technologii Radiowych i Kompatybilności Elektromagnetycznej

+48 61 850 49 89

+48 61 850 49 82

krzysztof.sieczkarek@ilim.lukasiewicz.gov.pl

adam.mackowiak@ilim.lukasiewicz.gov.pl

Skontaktuj się z nami