5 listopada 2021

Nowy raport GS1: jak oni e-handlują?

Publikacja „Cross-border e-commerce. Standardy GS1 w logistyce transgranicznej” przedstawia wyniki badań analizujących transgraniczny handel online z perspektywy polskiej, zarówno od strony sprzedawców, jak i kupujących. Okazuje się, że rodzime firmy coraz śmielej wychodzą na zagraniczne rynki i platformy marketplace, coraz częściej stosując globalne standardy znakowania GS1.

Cross-border e-commerce (EBEC) to towary, które fizycznie przekraczają granice państw w następstwie transakcji zawartych elektronicznie – i to w obie strony, tzn. jako eksport i import. Choć transgraniczny handel online zyskuje na popularności, nie był dotychczas szeroko rozpoznany jako zjawisko. Tego zadania podjęli się eksperci z Sieci Badawczej Łukasiewicz – Instytutu Logistyki i Magazynowania na zlecenie organizacji GS1 Polska.

Przeprowadzone badania empiryczne zostały podzielone na cztery etapy: indywidualne wywiady pogłębione (IDI), grupowe wywiady pogłębione (FGI) oraz ankiety w formie elektronicznej (CAWI). Łącznie udało się zrekrutować 10 ekspertów, sprzedawców CBEC minimum średniego szczebla oraz ekspertów branżowych z przynajmniej 5-letnim doświadczeniem w e-commerce, a także 303 konsumentów, którzy w ciągu ostatnich 12 miesięcy dokonali co najmniej jednego zakupu towaru przez Internet
od sprzedawcy z zagranicy.

Raport do pobrania tutaj

Skontaktuj się z nami