31 marca 2021

Łukasiewicz – ILiM w Zarządzie Rady Związku Pracodawców Klastrów Polskich

Mamy przyjemność poinformować, że Anna Połczyńska z Łukasiewicz – ILiM decyzją Prezesa Związek Klastrów Polskich Krzysztofa Krystowskiego
wskazana została do Zarządu Rady. Tym samym Łukasiewicz – ILiM wszedł w poczet ważnego gremium decydującego o polityce klastrowej w Polsce i Europie.

Związek Pracodawców Klastrów Polskich bierze m.in. udział w:

  • Grupie Roboczej ds polityki klastrowej zorganizowanej przez Ministerstwo Rozwoju
  • Grupie Ekspertów UE ds. polityki klastrowej 2021-2027
  • Stanowi Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE – program dla klastrów w ramach Horyzon Europa
  • Jest członkiem rady ds MŚP przy Rzeczniku Małych i Średnich Przedsiębiorstw
  • Prowadzi lobbing w obszarze klastrów – Ministerstwo Rozwoju, Infrastruktury, Funduszy Europejskich, PARP, ARP, itp.


Liczymy na owocną współpracę by razem wspierać innowacyjność firm i gospodarczy rozwój.

Skontaktuj się z nami