28 grudnia 2020

Łukasiewicz-ILiM partnerem EIT Urban Mobility


14 grudnia Walne Zgromadzenie EIT Urban Mobility podjęło decyzję o włączeniu do swojej wspólnoty Łukasiewicz – Instytut Logistyki i Magazynowania.

EIT Urban Mobility to rozwijające się ogólnoeuropejskie partnerstwo łączące przedsiębiorstwa, edukację, instytucje badawcze i wielopłaszczyznowe miasta od 2019 roku. Jego celem jest ułatwienie i finansowanie współpracy między tymi podmiotami w celu stworzenia rozwiązań w zakresie mobilności, które przyspieszą przejście na bardziej przyjazne do życia przestrzenie miejskie.

Partnerstwo w EIT Urban Mobility umożliwi Instytutom Sieci Łukasiewicz realizację kolejnych, innowacyjnych pomysłów. W tym roku Łukasiewicz – ILIM uzyskał już status EIT Urban Mobility Hub w Polsce
(punkt kontaktowy) oraz dofinansowanie do projektu dotyczącego innowacyjnych zatoczek logistycznych, który realizujemy razem z Miastem Poznań oraz Uniwersytetem z Mariborze.

Więcej: https://eitum.ilim.lukasiewicz.gov.pl/

 

Skontaktuj się z nami