Laboratorium Technologii Identyfikacyjnych

LABORATORIUM

Laboratorium Technologii Identyfikacyjnych jest unikalnym ośrodkiem w Europie, skupionym na pełnym spektrum technologii identyfikacyjnych obejmujących badania oraz wdrożenia technik automatycznej identyfikacji:

 • techniki wizyjne, w tym kody kreskowe jedno i dwuwymiarowe,
 • techniki radiowe – RFID pasywne i aktywne,
 • techniki video – analiza obrazu,

oraz łączeniu ww. technologii w skutecznych systemach automatycznej identyfikacji z uwzględnieniem metod uczenia maszynowego i sztucznej inteligencji.

OFERTA

Oferta Laboratorium w zakresie badań to:

 • weryfikacja jakości kodów kreskowych,
 • weryfikacja parametrów znaczników RFID – zarówno statyczne jak i dynamiczne,
 • weryfikacja parametrów anten, czytników i skanerów RFID,
 • dobór komponentów systemów AIDC, integracja z systemami WMS i ERP, opracowanie rozwiązań do druku etykiet i kodowania znaczników oraz oprogramowania do identyfikacji przedmiotów,
 • badania i rozwój nowych technologii tj. nowe protokoły komunikacyjne (DASH7), platformy sprzętowo-programowe do lokalizacji obiektów (GPS, GSM, DASH7, BLE), algorytmy i systemy lokalizacyjne (lokalizacja obiektów).

PROTOTYPOWANIE UKŁADÓW ELEKTRONICZNYCH

Interdyscyplinarny zespół inżynierów elektroniki, informatyki, mechaniki i telekomunikacji oferuje swoje usługi w zakresie:

 • projektowania układów elektronicznych,
 • tworzenia oprogramowania wbudowanego oraz aplikacji webowych, desktopowych oraz mobilnych uzupełniających funkcjonalności systemów automatycznej identyfikacji oraz układów elektronicznych,
 • opracowania systemów wykorzystujących sztuczną inteligencję, sieci neuronowe, analizę obrazu,
 • projektowania i opracowania dokumentacji elementów technicznej infrastruktury systemów automatycznej identyfikacji,
 • opracowywania algorytmów dot. technologii identyfikacyjnych,
 • projektowania CAD/CAM – realizacji technicznej projektów w zakresie: prototypowania projektowania CAD, wykorzystania technologii wytwórczych; obróbki materiałów, odlewania tworzyw sztucznych; konstruowania struktur nośnych i funkcjonalnych urządzeń, przygotowania koncepcji rozwiązań, modelowania/projektowania w programach CAD, sporządzania dokumentacji technicznej, tworzenia i testowania prototypów.

SIECI SENSORYCZNE NISKIEJ MOCY

Laboratorium Technologii Identyfikacyjnych prowadzi aktywne działania w zakresie opracowania i badania systemów LPWSN – sieci sensorycznych niskich mocy.

 • Opracowanie innowacyjnych systemów sensorycznych.
 • Dobór, badania i wdrożenia systemów monitorowania warunków środowiskowych.
 • Systemy track & trace.
 • Systemy lokalizacji w czasie rzeczywistym (RTLS), zarówno na zewnątrz jak i wewnątrz budynków.
 • Systemy IoT (Internetu Rzeczy).

CO NAS WYRÓŻNIA?

 • Ekspercka wiedza interdyscyplinarna połączona z praktycznym doświadczeniem, zdobytym podczas realizacji różnorodnych projektów z wielu branż.
 • Niezależne doradztwo w zakresie doboru odpowiednich technologii i rozwiązań.
 • Innowacyjne rozwiązania w zakresie systemów automatycznej identyfikacji.
 • Znajomość rynku dostawców.
 • Laboratorium jest członkiem założycielem European EPC Business Lab Network oraz konsorcjum DASH7 Alliance.

AUTORSKIE OPROGRAMOWANIE

 • EtLog – do generowania i wydruku etykiet logistycznych oraz na opakowania zbiorcze zgodny ze standardami GS1 oraz wymogami sieci handlowych i Ministerstwa Obrony Narodowej.
 • ShadowCat – do szybkiej inwentaryzacji środków trwałych w oparciu o techniki automatycznej identyfikacji (kody kreskowy i/lub RFID).
 • EPCIS – chmurowa, skalowalna, wydarzeniowa baza danych do gromadzenia i przetwarzania danych w otwartych łańcuchach dostaw zgodna ze standardem GS1 – certyfikowana pod kątem bezpieczeństwa oraz wydajności.

Potrzebujesz więcej informacji?
Skontaktuj się z nami

Laboratorium Technologii Identyfikacyjnych

Potrzebujesz więcej informacji nt. EtLog?
Skontaktuj się z nami

Call Now Button