Laboratorium Urządzeń Elektronicznych Centrum Technologii Radiowych i Kompatybilności Elektromagnetycznej

LABORATORIUM

 • Posiadamy najnowocześniejsze laboratorium kompatybilności elektromagnetycznej i parametrów radiowych w Polsce.
 • Dysponujemy w pełni zautomatyzowaną komorą bezodbiciową wyposażoną w system kamer z zainstalowanymi dedykowanymi złączami oraz mediakonwerterami wraz z aparaturą współpracującą do pomiaru emisji promieniowanych i generowania pola elektromagnetycznego.
 • Posiadamy unikatowy system oceny zgodności urządzeń bezprzewodowej transmisji danych.

OFERTA

 • Przeprowadzamy kompleksowe badania  urządzeń elektronicznych (dyrektywa EMC 2014/30/UE) oraz badania efektywnego wykorzystania widma radiowego (dyrektywa RED 2014/53/UE).
 • Oferujemy dodatkowe konsultacje oraz szkolenia indywidualne m.in. w zakresie sporządzania dokumentacji techniczno – konstrukcyjnej (TCF), poprawy urządzeń w celu osiągnięcia stanu kompatybilności elektromagnetycznej oraz badań klimatycznych.
 • Pomagamy w pozyskaniu środków zewnętrznych na realizację naszych badań (Bon na innowacje, POIR).
 • Realizujemy prace badawczo-rozwojowe finansowane ze środków krajowych
  i zagranicznych
  (NCBiR, PARP, POIR, Programy Ramowe).

CO NAS WYRÓŻNIA?

 • Międzynarodowo uznawane rezultaty testów, które stanowią podstawę przy sporządzaniu deklaracji zgodności i oznakowywania wyrobów „CE”.
 • Jako jedne z nielicznych laboratoriów w kraju umożliwiamy badanie odporności na pole elektromagnetyczne do 6 GHz i pomiar emisji promieniowanej do 18 GHz w komorze bezodbiciowej.
 • Pierwsi umożliwiliśmy pomiary z automatycznym masztem o regulowanym kącie nachylenia anteny (tilt).
 • Posiadamy całkowicie nową aparaturę badawczą oraz zespół wysokowykwalifikowanych ekspertów, posiadających doświadczenia krajowe i międzynarodowe: PKN KT 104, IEC, CISPR, ETSI, CENELEC, IEEE EMC-S, FOR-EMC, EMC EUROPE.
 • Dogodna infrastruktura:  podziemny parking, winda docierająca bezpośrednio na poziom laboratorium oraz dodatkowe wejście z zewnątrz przez skorelowane z komorą drzwi serwisowe dla dużych obiektów.

AKREDYTACJA I OBSZAR REGULOWANY

 • Akredytacja Polskiego Centrum Akredytacji spełniającą wymagania systemu jakości wg. PN-EN ISO/IEC 17025 na badania EMC już od 1996 roku. Szczegółowy zakres akredytacji na stronach pca.gov.pl certyfikat akredytacji AB 053.
 • Działamy w zakresie norm zharmonizowanych z Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/30/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do kompatybilności elektromagnetycznej), która jest powiązana ze znakowaniem CE urządzeń elektronicznych.
 • Działamy w zakresie norm zharmonizowanych z Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/53/UE z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich dotyczących udostępniania na rynku urządzeń radiowych i uchylająca dyrektywę 1999/5/WE dotyczącej oznakowania CE np. systemów WiFi i Bluetooth 2,4GHz i 5GHz.

STOSOWANE TECHNIKI BADAWCZE

 • Stosowane techniki badawcze EMC:
  pomiar emisji napięć -EN 55016-2-1, ANSI C63.4,
  mocy zaburzeń – EN 55016-1-3,
  pól zaburzeń – EN 55016-2-3, ANSI C63.4,
  harmonicznych prądu – EN 61000-3-2,
  migotań światła – EN 61000-3-2
  badanie odporności na wyładowania elektrostatyczne (ESD) – EN 61000-4-2,
  odporności na pole elektromagnetyczne o częstotliwościach radiowych
  – EN 61000-4-3,
  odporności na szybkie elektryczne stany przejściowe (EFT/burst)
  – EN 61000-4-4,
  odporności na zaburzenia udarowe (surge)
  – EN 61000-4-5,
  odporności na zaburzenia radioelektryczne wprowadzane do przewodów
  – EN 61000-4-6,
  odporności na pole magnetyczne o częstotliwości sieci elektroenergetycznej
  – EN 61000-4-8,
  odporności na impulsowe pole magnetyczne
  – EN 61000-4-9,
  odporności na spadki, krótkie zaniki i wahania napięcia zasilającego
  – EN 61000-4-11,
  odporności na harmoniczne i interharmoniczne małej częstotliwości w przyłączu prądu przemiennego łącznie z sygnałami przesyłanymi w sieciach zasilających PN-EN 61000-4-13,
  odporności na wahania napięcia PN-EN 61000-4-14, odporności na tętnienia na przyłączu zasilania prądem stałym PN-EN 61000-4-17,
  odporności na zmiany częstotliwości w sieci zasilającej PN-EN 61000-4-28,
  odporności na zapady napięcia, krótkie przerwy i zmiany napięcia na przyłączu zasilania prądu stałego PN-EN 61000-4-29.
  Są one powoływane przez przykładowe zharmonizowane z dyrektywą EMC normy produktu lub grupy produktów: EN 61000-6-1, EN 61000-6-2, EN 61000-6-3, EN 61000-6-4, EN 55024, EN 55035, EN 60601-1-2, EN 50130-4, EN 50270, EN 60730-2, EN 50121-4, EN 50121-3-2, PN-EN 50155, EN 61326-1, EN 61547, EN 60730-X, EN 55011, EN 55013, EN 55014-1, EN 55014-2, EN 55015, EN 55022, EN 55032 i inne.
 • Stosowane techniki badawcze RED:
  • ETSI EN 300 328 Wideband transmission systems; Data transmission equipment operating in the 2,4 GHz band; Harmonised Standard for access to radio spectrum,
  • ETSI EN 301 893 5 GHz RLAN; Harmonised Standard covering the essential requirements of article 3.2 of Directive 2014/53/EU: pomiary mocy wyjściowej RF, widmowej gęstości mocy, szerokości pasma zajmowanego kanału, adaptacyjnych mechanizmów dostępu do kanału, emisji pozapasmowych nadajnika, emisji niepożądanych nadajnika, promieniowania niepożądanego odbiornika, blokowania odbiornika czy separacji częstotliwości skaczących,

Potrzebujesz więcej informacji?
Skontaktuj się z nami

Laboratorium Urządzeń Elektronicznych Centrum Technologii Radiowych i Kompatybilności Elektromagnetycznej

Call Now Button