5 stycznia 2022

Zapraszamy na nową stronię internetową Łukasiewicz – Poznański Instytut Technologiczny

Już od 1 stycznia 2022 roku działa nowa strona internetowa Sieć Badawcza Łukasiewicz – Poznańskiego Instytutu Technologicznego, drugiego największego Instytutu Łukasiewicza w Polsce.

Od 1 stycznia 2022 roku działa Sieć Badawcza Łukasiewicz – Poznański Instytut Technologiczny – drugi największy Instytut Łukasiewicza w Polsce.

Łukasiewicz — Poznański Instytut Technologiczny łączy wszystkie obszary, które do tej pory reprezentowane były przez indywidualne instytuty- Łukasiewicz- Instytut Logistyki i Magazynowania, Łukasiewicz – Instytut Technologii Drewna, Łukasiewicz – Przemysłowy Instytut Maszyn Rolniczych, Łukasiewicz – Instytut Obróbki Plastycznej oraz Łukasiewicz – Instytut Pojazdów Szynowych „TABOR”. Centra badawcze nowego instytutu prowadzą prace w obszarach technologii drewna, obróbki plastycznej, pojazdów szynowych, technologii rolniczej i spożywczej, logistyki oraz technologii informacyjnych. Łukasiewicz — PIT poszerza możliwości rozwojowe dotychczasowych Instytutów i znacząco pogłębia ich ofertę rynkową. W wyniku łączenia, powstają nowe interdyscyplinarne kierunki badawcze, co ułatwia m.in. w pozyskiwanie międzynarodowych grantów i zagranicznych partnerów biznesowych do projektów o wysokim stopniu innowacyjności.

Połączenie dotychczasowych pięciu instytutów wchodzących w skład Łukasiewicza w jeden, zwiększa potencjał badawczy i komercjalizacyjny oraz pozwala skuteczniej konkurować o klientów i międzynarodowe projekty B+R.

Więcej na nowej na nowej stronie internetowej

 

pit.lukasiewicz.gov.pl

 

 

Skontaktuj się z nami