28 września 2020

Wdrażamy e-usługi dedykowane przedsiębiorcom i jednostkom sektora finansów publicznych

Projekt „E-faktury specjalizowane – rozbudowa Platformy Elektronicznego Fakturowania” (PEF2) jest kontynuacją projektu PEF, którego głównym celem było umożliwienie odbierania przez administrację publiczną faktur elektronicznych zgodnych z Normą Europejską określającą podstawową postać faktury. PEF2 ma pozwolić na przesyłanie tzw. faktur specjalizowanych, dedykowanych dla dostawców energii, gazu, usług komunalnych, operatorów telekomunikacyjnych itp. Wdrożenie projektu przyczyni się do oszczędności czasu i kosztów zarówno po stronie przedsiębiorców, jak i jednostek administracji publicznej. Dzięki realizacji projektu zwiększy się stopień wykorzystania faktur elektronicznych.

E-usługa przesyłania faktur specjalizowanych to nowa usługa zaproponowana przez Sieć Badawczą Łukasiewicz – Instytut Logistyki i Magazynowania (Ł-ILiM). Zostanie ona wzbogacona o dodatkowe funkcjonalności ułatwiające korzystanie z Platformy Elektronicznego Fakturowania (PEF). Skierowana jest do wszystkich przedsiębiorców, którzy realizują dostawy w ramach zamówień publicznych oraz do ich odbiorców – jednostek sektora finansów publicznych zamawiających media i usługi w ramach postępowań o udzielenie zamówień publicznych. Główne korzyści to skrócenie czasu potrzebnego na obsługę elektronicznych faktur specjalizowanych oraz zmniejszenie kosztów ich przetwarzania; zarówno po stronie przedsiębiorców, jak i jednostek administracji publicznej. Wychodząc naprzeciw potrzebom użytkowników platformy PEF oraz rosnącym wymaganiom rynku, przewidziano również możliwość przesyłania tym samym kanałem not korygujących. Realizacja projektu będzie się zatem wiązała z wypracowaniem ogólnopolskich standardów dokumentów dla różnych rodzajów faktur specjalizowanych, a następnie z zaimplementowaniem ich na Platformie Elektronicznego Fakturowania (PEF).

Projekt „E-faktury specjalizowane – rozbudowa Platformy Elektronicznego Fakturowania” (PEF2) uzyskał dofinansowanie z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, działanie 2.1. Realizowany będzie przez 2 lata. Ł-ILiM jest partnerem projektu, a liderem Ministerstwo Rozwoju.

Skontaktuj się z nami