16 lutego 2021

Spotkanie nauki z biznesem na Politechnice Poznańskiej


Pod hasłem Spotkanie nauki z biznesem odbyła się narada przedstawicieli Łukasiewicz – ILiM oraz Politechniki Poznańskiej. Omówiono przyszłe plany współpracy obejmujące m.in. wspólny udział w projektach , organizację wydarzeń oraz kształcenie przyszłych naukowców i przedsiębiorców.

Gości powitał dziekan dr hab. inż. Olaf CISZAK, prof. PP.

Udział w spotkaniu wzięli (od lewej):

  • z-ca dyrektora ds. badań dr inż. Przemysław Zawodny
  • dyrektor Łukasiewicz – ILiM dr hab. Arkadiusz Kawa
  • prodziekan ds. współpracy z gospodarką dr inż. Justyna Trojanowska
  • prodziekan ds. nauki dr hab. inż. Szymon Wojciechowski

 

 

 

 

 

  

Skontaktuj się z nami