15 marca 2021

Sieć Badawcza Łukasiewicz łączy polską naukę z polskim biznesem. Prym w działaniach na rzecz cyfryzacji administracji publicznej wiedzie Łukasiewicz – ILiM.

Łukasiewicz – Instytut Logistyki i Magazynowania działa na rzecz rozwoju administracji publicznej rozwijając, promując i wdrażając innowacyjne rozwiązania w zakresie e-gospodarki. Wspólnie z resortami realizujemy trzy kluczowe projekty.

  1. W projekcie pn. „Konto przedsiębiorcy – usługi online dla firm w jednym miejscu” wraz z Ministerstwem Rozwoju, Pracy i Technologii pracujemy nad połączeniem portalu biznes.gov.pl (tworzonego wcześniej przez ten instytut Sieci) z rejestrem CEIDG. Efektem tego połączenia będzie tzw. „konto przedsiębiorcy”, przy pomocy którego polski przedsiębiorca nie tylko założy działalność gospodarczą przez internet, ale i zrealizuje w ten sposób większość obowiązków względem urzędów.
  2. Innym przykładem tej działalności jest projekt „Katalogi Administracji Publicznej”, w którym pracujemy nad stworzeniem jednego dużego systemu informatycznego, który pozwoli przyspieszyć realizację oraz podnieść jakość usług świadczonych przez jednostki administracji publicznej. Budowany system KAP stanie się ważnym elementem architektury informacyjnej państwa.
  3. Trzeci duży projekt dotyczy działań związanych z elektronicznym fakturowaniem w administracji publicznej. Powstała Platforma Elektronicznego Fakturowania (efaktura.gov.pl), dzięki której firmy mogą przesyłać e-faktury ustrukturyzowane do urzędów. Teraz rozwijane są kolejne usługi, np. faktura specjalizowana zbudowana pod potrzeby np. dużych firm z branży energetycznej.

Więcej o nas oraz o szerokich działaniach Sieci Badawczej Łukasiewicz mówi Marcin Kraska, wiceprezes Sieci w wywiadzie dla aleBank.pl.
Link do wywiadu tutaj

Skontaktuj się z nami