10 lutego 2021

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Logistyki i Magazynowania nowym członkiem (PIPC) Polskiej Izby Przemysłu Chemicznego!


Polska Izba Przemysłu Chemicznego jest największą Branżową organizacją reprezentującą sektor na Arenie krajowej i międzynarodowej.
Jednym z głównych obszarów jej działalności  jest transport i spedycja.

Członkostwo w PIPC to m.in.:

  • możliwość przystąpienia do wybranych projektów PIPC w charakterze Partnera dająca wpływ na kształtowanie założeń projektów,
  • wpływ na krajowe rozwiązania prawne,
  • realny udział w tworzeniu stanowisk i opinii aktów prawnych konsultowanych z PIPC w zakresie kluczowych aspektów działalności sektora i poszczególnych członków.

Więcej 

 

 

  

Skontaktuj się z nami