„TOOP” (The Once-Only Principle Project)

NAJWAŻNIEJSZE WYZWANIA

Zbadanie i zademonstrowanie w praktyce działania „zasady jednorazowości” w aspekcie transgranicznym (ponad granicami krajów UE) w ramach kontaktów
pomiędzy administracją publiczną w UE a przedsiębiorcami.

REZULTATY

  1. Unikatowa architektura IT, która w optymalny sposób i w oparciu o istniejące już rozwiązania techniczne, połączy rejestry i systemy informatyczne instytucji publicznych UE.
  2. Usprawnienie wymiany danych pomiędzy przedsiębiorstwami, a administracją publiczną w skali ogólnoeuropejskiej.

KORZYŚCI

  • Ograniczenie biurokracji
  • Szybsza realizacja spraw urzędowych w innym kraju
  • Wyższa jakość usług świadczonych przez urzędy w całej UE
  • Budowa administracji przyjaznej obywatelom i przedsiębiorcom

Potrzebujesz więcej informacji?
Skontaktuj się z nami

Dział Sprzedaży i Komercjalizacji (DSK)

+48 61 666 48 74

+48 887 788 714

sprzedaz@ilim.lukasiewicz.gov.pl

Skontaktuj się z nami