Progress towards Federated Logistics Through The Integration Of TEN-T Into A Global Trade Network (PLANET)

NAJWAŻNIEJSZE WYZWANIA

  • Usprawnienie procesów logistycznych w przepływach towarowych z Chin do Europy wzdłuż Nowego Jedwabnego Szlaku w kanale e-commerce.
  • Ocena wpływu powstających globalnych korytarzy handlowych
    na sieć korytarzy TEN-T
  • Integracja globalnej sieci z siecią Unii Europejskiej dzięki innowacyjnym koncepcjom i technologiom (IoT, Blockchain, Fizyczny Internet, 5G, druk 3D, autonomiczne pojazdy / automatyzacja, hyperloop).

REZULTATY
Zintegrowana komunikacja cyfrowa pomiędzy aktorami w sieci transportowej.

KORZYŚCI
Ustandaryzowany przepływu danych i dostęp do informacji o ładunkach w całym łańcuchu dostaw.

 

 

Potrzebujesz więcej informacji?
Skontaktuj się z nami

Dział Sprzedaży i Komercjalizacji (DSK)

+48 61 666 48 74

+48 887 788 714

sprzedaz@ilim.lukasiewicz.gov.pl

Skontaktuj się z nami