„E-faktury specjalizowane – rozbudowa Platformy Elektronicznego Fakturowania” (PEF2)

NAJWAŻNIEJSZE WYZWANIA

Umożliwienie przesyłania tzw. faktur specjalizowanych, dedykowanych dla dostawców energii, gazu, usług komunalnych, operatorów telekomunikacyjnych itp.

REZULTATY

  • nowa e-usługa przesyłania faktur specjalizowanych wzbogacona o dodatkowe funkcjonalności ułatwiające korzystanie z Platformy Elektronicznego Fakturowania (PEF).
  • wypracowanie ogólnopolskich standardów dokumentów dla różnych rodzajów faktur specjalizowanych

KORZYŚCI

  • skrócenie czasu potrzebnego na obsługę elektronicznych faktur specjalizowanych oraz zmniejszenie kosztów ich przetwarzania; zarówno po stronie przedsiębiorców, jak i jednostek administracji publicznej

Potrzebujesz więcej informacji?
Skontaktuj się z nami

Dział Sprzedaży i Komercjalizacji (DSK)

+48 61 666 48 74

+48 887 788 714

sprzedaz@ilim.lukasiewicz.gov.pl

Skontaktuj się z nami