KAP – projekt „Katalogi Administracji Publicznej”

NAJWAŻNIEJSZE WYZWANIA

Udostępnienie aktualnych i kompletnych danych o instytucjach i usługach publicznych oraz wzorach dokumentów

REZULTATY

  • Uporządkowanie wiedzy dotyczącej spraw, usług publicznych, wzorów dokumentów i rejestrów publicznych
  • Ustandaryzowane i kompletne informacje na potrzeby świadczenia spraw
    i e-usług publicznych przez portale usługowe (m.in.: GOV.PL i biznes.gov.pl).
  • Obywatele i przedsiębiorcy uzyskają jednolite w skali kraju opisy spraw oraz wzory dokumentów elektronicznych i nieelektronicznych.

KORZYŚCI

  • Usprawnienie pracy urzędów
  • Lepsza obsługa obywateli i przedsiębiorców

Potrzebujesz więcej informacji?
Skontaktuj się z nami

Dział Sprzedaży i Komercjalizacji (DSK)

+48 61 666 48 74

+48 887 788 714

sprzedaz@ilim.lukasiewicz.gov.pl

Skontaktuj się z nami