EMC4CCS – BRIK – Badania i poprawa kompatybilności elektromagnetycznej urządzeń sterowania ruchem kolejowym (srk) i taboru

NAJWAŻNIEJSZE WYZWANIA

Poprawa bezpieczeństwa pasażerów z uwagi na obecność zjawisk elektromagnetycznych przez wykonanie badań in-situ oraz laboratoryjnych

REZULTATY

  • Modele zaburzeń elektromagnetycznych w obszarach przytorowych
  • Zbiór wymagań technicznych, których spełnienie przyczyni się do ograniczenia emisji zaburzeń elektromagnetycznych

KORZYŚCI

  • Zwiększenie stabilności pracy urządzeń kolejowych, co znacząco wpłynie na wzrost bezpieczeństwa ruchu kolejowego i wyeliminuje utrudnienia eksploatacyjne związane m.in. z wzajemnym zakłócaniem się urządzeń srk i taboru
  • Osiągnięcia właściwego progu odporności urządzeń dla zastosowań kolejowych

Potrzebujesz więcej informacji?
Skontaktuj się z nami

Dział Sprzedaży i Komercjalizacji (DSK)

+48 61 666 48 74

+48 887 788 714

sprzedaz@ilim.lukasiewicz.gov.pl

Skontaktuj się z nami