e-Impact

NAJWAŻNIEJSZE WYZWANIA

Dostosowanie i pilotażowe wdrożenie standardu eFreight do wymiany informacji w portach europejskich, w tym zastosowanie standardu eFreight przy wymianie informacji w trzech korytarzach sieci TEN-T: Atlantyckim, Śródziemnomorskim oraz Bałtyk/Adriatyk.

REZULTATY

Pilotażowe zastosowanie standardu eFreight obejmie różne rozwiązania IT, w tym:

  • system informatyczny umożliwiający/usprawniający transport multimodalny oraz planowanie i zarządzanie logistyką zintegrowaną z systemami zarządzania transportem,
  • multimodalne planowanie tras dla transportu towarów,
  • narzędzia do śledzenia,\
  • aplikacje inteligentnego cargo,
  • narzędzia do implementacji dokumentów transportowych,
  • infrastrukturę informatyczną do wymiany informacji, autoryzacji i autentykacji użytkowników: eFreight connectivity infrastructure,
  • wsparcie dla interoperacyjności pomiędzy standardami.

 KORZYŚCI

Pilotażowe wykorzystanie standardu eFreight zostanie zastosowane w portach sieci TEN-T, ich otoczeniu logistycznym oraz między węzłami multimodalnymi trzech korytarzy transportowych TEN-T. Porty zaangażowane w projekt to: Triest (Włochy), Leixoes i Lizbona (Portugalia), Gdańsk, Gdynia, Szczecin i Świnoujście (Polska). Zadania polskiego „pilota” realizują wspólnie Łukasiewicz – Instytut Logistyki i Magazynowania, Bałtycki Terminal Kontenerowy z Gdyni, oraz partner technologiczny – firma Qmak.

Potrzebujesz więcej informacji?
Skontaktuj się z nami

Dział Sprzedaży i Komercjalizacji (DSK)

+48 61 666 48 74

+48 887 788 714

sprzedaz@ilim.lukasiewicz.gov.pl

Skontaktuj się z nami