Badanie wielkoskalowych procesów intralogistycznych oraz struktury floty i procesu sieci dystrybucji przedsiębiorstwa Jeronimo Martins Polska S.A. przez zastosowanie wielokryterialnych algorytmów planowania dystrybucji z wykorzystaniem danych sensorycznych, identyfikacyjnych i lokalizacyjnych.

Projekt pozwoli na wypracowanie zaawansowanych rozwiązań technologicznych, umożliwiających optymalizację procesów dystrybucyjnych oraz unowocześnienie wielkoskalowych procesów intralogistycznych w ramach rozbudowanej sieci logistycznej JMP S.A. Powstały produkt umożliwi dynamiczne i kompleksowe usprawnienie logistyki, bazując na danych pochodzących z sieci sensorycznej, przetwarzanych w czasie rzeczywistym. Nowe rozwiązanie pozwoli na osiągnięcie rzeczywistych usprawnień logistycznych dla JMP S.A.

Potrzebujesz więcej informacji?
Skontaktuj się z nami

Dział Sprzedaży i Komercjalizacji (DSK)

+48 61 666 48 74

+48 887 788 714

sprzedaz@ilim.lukasiewicz.gov.pl

Skontaktuj się z nami