4 lutego 2021

Projekt PLANET – Łukasiewicz – Instytut Logistyki i Magazynowania oraz Poczta Polska na debacie Polskiego Instytutu Transportu Drogowego


W czwartek, 28 stycznia br., odbyła się debata online, w której udział wzięli przedstawiciele Sieci Badawczej Łukasiewicz – Instytutu Logistyki i Magazynowania oraz Poczty Polskiej . Tematem dyskusji, zorganizowanej przez Polski Instytut Transportu Drogowego, była integracja globalnych łańcuchów dostaw. Wydarzenie było jedną z aktywności podejmowanych przez Partnerów w ramach projektu PLANET.

W trakcie debaty prelegenci poruszyli zagadnienia związane z genezą inicjatywy projektu PLANET, rolą Poczty Polskiej w Nowym Jedwabnym Szlaku oraz przesyłkach e-commerce, lukami informacyjnymi w transporcie z Chin do Unii Europejskiej oraz wpływem globalizacji gospodarki na rozwój logistyki.

– Nowy Jedwabny Szlak jest szansą na zwiększenie efektywności globalnych łańcuchów dostaw, niemniej nie jest odporny na czynniki zakłócające ciągłość przepływu ładunków. Fakt utraty możliwości monitorowania danych dotyczących przesyłek przed prawie dwa tygodnie tylko pogarsza w chwili obecnej ciągłość przepływu informacj o dostawach. Łukasiewicz – Instytut Logistyki i Magazynowania podjął się liderowania „polskiemu” Living Lab’owi w projekcie PLANET, gdzie wraz z Pocztą Polską, Rohlig Suus oraz GS1 Polska testuje zastosowanie standardów GS1 na przesyłkach z Chin do Polski oraz zastosowanie rozwiązań IoT w transporcie kolejowym na Nowym Jedwabnym Szlaku podkreśla dr Adam Koliński, starszy specjalista ds. rozwoju logistyki z Łukasiewicz – ILIM.

Przedstawiciele Poczty Polskiej podkreślili, że udział w projekcie badawczym w ramach międzynarodowego konsorcjum to dla Spółki wyróżnienie i możliwość zderzenia koncepcji rozwoju ze światowej klasy specjalistami w dziedzinie logistyki, e-commerce czy IoT (Internet rzeczy) oraz szansa na zaprezentowanie nowego podejścia do realizacji oczekiwań dla tego dynamicznie rozwijającego się segmentu rynku.

Poczta Polska bierze udział w projekcje PLANET z uwagi na to, że posiada odpowiednią infrastrukturę logistyczną, korzysta z nowych technologii wspierających operacje logistyczne, wykorzystuje Nowy Jedwabny Szlak do przewozu przesyłek transportem kolejowym do Polski i organizuje tranzyt przesyłek na teren Unii Europejskiej – podkreśla Marek Wróbel, menedżer procesów w POL oraz właściciel biznesowy projektu PLANET w Poczcie Polskiej.

Międzynarodowy projekt badawczy PLANET (Progress Towards Federated Logistics Through The Integration Of TEN-T Into A Global Trade Network) obejmuje konsorcjum składające się z 32 partnerów z całego świata, w tym Pocztę Polską. Od czerwca 2020 roku Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Logistyki i Magazynowania wspólnie z  Poczta Polska oraz pozostałymi partnerami PLANET (H2020) prowadzi intensywne prace projektowe.

Projekt PLANET jest międzynarodowym przedsięwzięciem badawczym, w ramach którego realizowane są trzy działania demonstracyjne tzw. living labs. Projekt ma na celu ocenę wpływu powstających globalnych korytarzy handlowych na sieć korytarzy TEN-T i zapewnienie integracji Europy z globalną siecią. Działania projektu koncentrują się na dwóch kluczowych filarach, określenie dynamiki nowych szlaków handlowych i ich wpływ na infrastrukturę i operacje logistyczne, ze szczególnym uwzględnieniem sieci korytarzy TEN-T oraz integracja globalnej sieci z siecią Unii Europejskiej dzięki innowacyjnym koncepcjom i technologiom (IoT, Blockchain, Fizyczny Internet, 5G, druk 3D, autonomiczne pojazdy / automatyzacja, hyperloop) dodaje Małgorzata Kirchnerkierownik działu sprzedaży i komercjalizacji z Łukasiewicz – ILIM.

 Natomiast Poczta Polska, jako uczestnik jednego z trzech Living Labów w międzynarodowym konsorcjum skupia się na mapowaniu procesów „AS IS” (z ang. jak jest, czyli procesy w aktualnej formie)  oraz modelowaniu wstępnego kształtu procesów „TO BE” (z ang. jak będzie, czyli udoskonalony model), które będą podstawą do dalszych badań i przeprowadzenia testu. Efektem tych prac będzie pozyskanie, zagregowanie oraz analiza danych operacyjnych dotyczących zarówno przebiegu przesyłek transgranicznych na kierunku Azja-Europa, jak i głównych parametrów niezbędnych do określenia KPI i dalszych działań optymalizujących.

Poprzez udział w projekcie PLANET chcemy zbadać, jakie korzyści może przynieść nałożenie nowych standardów na te już realizowane w ramach Światowego Związku Pocztowego – dodaje Maria Komorowska, menedżer produktu międzynarodowego w POL.

Poczta Polska to nie tylko największa firma logistyczna w Polsce, ale również największy pracodawca. W całym kraju zatrudnia blisko 80 tysięcy osób oraz dysponuje flotą 6 tysięcy pojazdów, które pokonują dziennie prawie 0,5 milion kilometrów.

Więcej o wydarzeniu na stronie Polskiego Instytutu Transportu Drogowego.

 

Skontaktuj się z nami