KAP – projekt „Katalogi Administracji Publicznej”

NAJWAŻNIEJSZE WYZWANIA Udostępnienie aktualnych i kompletnych danych o instytucjach i usługach publicznych oraz wzorach dokumentów REZULTATY Uporządkowanie wiedzy dotyczącej spraw, usług publicznych, wzorów dokumentów i rejestrów publicznych Ustandaryzowane i kompletne informacje na potrzeby świadczenia spraw i e-usług publicznych przez portale usługowe (m.in.: GOV.PL i biznes.gov.pl). Obywatele i przedsiębiorcy uzyskają jednolite w skali kraju opisy spraw […]

Czytaj dalej…

Skontaktuj się z nami