„Platforma pośrednicząca elektronicznego fakturowania dla sfery finansów publicznych” (PEF)

NAJWAŻNIEJSZE WYZWANIA Wdrożenie obowiązkowego odbioru faktur elektronicznych przez administrację publiczną przy wykorzystaniu funkcjonalności Platformy Elektronicznego Fakturowania. REZULTATY • stworzenie Platformy Elektronicznego Fakturowania, bezpłatnego narzędzia do przesyłu e-faktur od wykonawców zamówień publicznych do administracji • osiągnięcie stanu gotowości podmiotów publicznych do odbioru faktur elektronicznych zgodnych z wymaganiami Dyrektywy 2014/55/UE. KORZYŚCI • poprawa dostępu do informacji publicznej […]

Czytaj dalej…

„E-faktury specjalizowane – rozbudowa Platformy Elektronicznego Fakturowania” (PEF2)

NAJWAŻNIEJSZE WYZWANIA Umożliwienie przesyłania tzw. faktur specjalizowanych, dedykowanych dla dostawców energii, gazu, usług komunalnych, operatorów telekomunikacyjnych itp. REZULTATY nowa e-usługa przesyłania faktur specjalizowanych wzbogacona o dodatkowe funkcjonalności ułatwiające korzystanie z Platformy Elektronicznego Fakturowania (PEF). wypracowanie ogólnopolskich standardów dokumentów dla różnych rodzajów faktur specjalizowanych KORZYŚCI skrócenie czasu potrzebnego na obsługę elektronicznych faktur specjalizowanych oraz zmniejszenie kosztów […]

Czytaj dalej…

Skontaktuj się z nami