Umowa o pracę

Główny Księgowy

Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Logistyki i Magazynowania poszukuje osoby na stanowisko: Główny Księgowy. Jeśli jesteś doświadczonym specjalistą w obszarze księgowości, masz doskonałą wiedzę z zakresu rachunkowości, a także doświadczenie w zarządzaniu zespołem i nie boisz się wyzwań - zapraszamy do aplikowania.

Miejsce pracy: Poznań

Osoba zatrudniona na tym stanowisku będzie odpowiedzialna za:

 • koordynowanie prac i nadzór nad prawidłowym funkcjonowaniem Działu Księgowości; zarządzanie zespołem,
 • kierowanie pracami w zakresie prowadzenia ksiąg rachunkowych, zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o rachunkowości i przepisami prawa podatkowego,
 • kontrolę formalną i rachunkową, dekretację i akceptację dowodów księgowych,
 • bieżącą i okresową weryfikację danych księgowych w tym obrotów, sald i dziennika,
 • weryfikację wyceny aktywów i pasywów oraz ustalanie wyniku finansowego,
 • czynny udział w pracach związanych z badaniem rocznych sprawozdań finansowych przez biegłego rewidenta oraz udział w pozostałych audytach i kontrolach dotyczących księgowości oraz finansów instytutu,
 • koordynowanie prac w zakresie sporządzania dokumentacji, deklaracji podatkowych, sprawozdań, rozliczeń projektów,
 • nadzór nad prawidłowością rozliczeń podatkowych,
 • przestrzeganie i monitorowanie terminów płatności zobowiązań spółki,
 • inicjowanie i organizowanie działań zmierzających do podnoszenia efektywności i optymalizacji procesów związanych z obiegiem dokumentów księgowych oraz pracy Działu Księgowości, w szczególności maksymalizujących wykorzystanie narzędzi informatycznych.

 

Od kandydatów oczekujemy:

 • wykształcenia wyższego (preferowany kierunek: finanse i rachunkowość),
 • przynajmniej 5-letniego doświadczenia zawodowego w zakresie prowadzenia księgowości w oparciu o Ustawę o rachunkowości,
 • bardzo dobrej znajomości zagadnień księgowych i przepisów regulujących zasady prowadzenia rachunkowości w Polsce,
 • minimum 2-letniego doświadczenia w zarządzaniu zespołem,
 • dobrej znajomości obsługi programów pakietu MS Office: Word, Excel, PowerPoint,
 • zdolności szybkiego przyswajania wiedzy oraz analitycznego myślenia,
 • umiejętności pracy w zespole,
 • dokładności, dobrej organizacji pracy oraz efektywności,
 • inicjatywy, otwartości na zmiany i angażowania się w usprawnienia procesów funkcjonujących w organizacji,
 • umiejętności budowania relacji w zespole,
 • gotowości do rozwoju osobistego w ramach organizacji.

Dodatkowym atutem będą:

 • znajomość języka angielskiego,
 • wiedza z zakresu rozliczeń dotacji,
 • wiedza z zakresu rozliczania umów długoterminowych.

Oferujemy:

 • stabilne zatrudnienie w rozwijającej się organizacji,
 • umowę o pracę na pełen etat i elastyczne godziny pracy,
 • wynagrodzenie na poziomie rynkowym, odpowiadające powierzonym obowiązkom,
 • możliwości rozwoju,
 • wsparcie ze strony przełożonych i kolegów,
 • bardzo dobrą lokalizację miejsca pracy.
Aplikuj east
Call Now Button