Usługi dla ludności

Łukasiewicz – Instytut Logistyki i Magazynowania oferuje firmom  użyteczności publicznej usługi pozwalające zwiększyć efektywność i poprawić ich skuteczność działania. Zakres proponowanych usług obejmuje konsulting związany z analizą i optymalizacją procesów, doradztwo związane z wszystkimi logistycznymi aspektami ich działalności oraz ekspertyzę związaną z zastosowaniem technologii identyfikacji.

Grupa docelowa

 • spółki wydobywcze, przetwórcze i dystrybucyjne w zakresie paliw kopalnych oraz górnictwa miedzi
 • spółki wytwórcze i dystrybucyjne energii elektrycznej
 • spółki wodociągowe i ciepłownicze
 • spółki gospodarki odpadami
 • spółki i podmioty komunalne z zakresu komunikacji zbiorowej oraz zarządcy infrastruktury transportowej
 • inne podmioty realizujące usługi publiczne

Oferta

 • spółki wydobywcze, przetwórcze i dystrybucyjne w zakresie paliw kopalnych oraz górnictwa miedzi
  • optymalizacja struktury sieci logistycznej oraz działań w zakresie gospodarki materiałowej, zarządzania zapasami, dystrybucji części
  • mapowanie, modelowanie i symulacja procesów biznesowych – obecnych (AS IS) oraz projektowanie procesów docelowych (TO BE)
 • spółki wytwórcze i dystrybucyjne energii elektrycznej
  • identyfikacja i znakowanie środków trwałych przy wykorzystaniu technologii RFID
  • identyfikacja, autentykacja oraz zarządzanie pulą liczników energii elektrycznej z wykorzystaniem RFID
  • dobór znaczników i miejsca znakowania narzędzi za pomocą RFID
  • magazyn kontenerowy z RFID
  • optymalizacja struktury sieci logistycznej oraz działań w zakresie gospodarki materiałowej, zarządzania zapasami, dystrybucji części
  • mapowanie, modelowanie i symulacja procesów biznesowych – obecnych (AS IS) oraz projektowanie procesów docelowych (TO BE)
 • spółki wodociągowe i ciepłownicze
  • optymalizacja struktury sieci logistycznej oraz działań w zakresie gospodarki materiałowej, zarządzania zapasami, dystrybucji części
  • mapowanie, modelowanie i symulacja procesów biznesowych – obecnych (AS IS) oraz projektowanie procesów docelowych (TO BE)
 • spółki gospodarki odpadami
  • projektowanie i wdrażanie jednolitych rozwiązań z zakresu znakowania i identyfikacji odpadów w kontekście wdrażania modelu „pay as you throw” (GOAP)
  • zastosowanie RFID w znakowaniu pojemników na odpady
  • mapowanie, modelowanie i symulacja procesów biznesowych – obecnych (AS IS) oraz projektowanie procesów docelowych (TO BE)
 • spółki i podmioty komunalne z zakresu komunikacji zbiorowej oraz zarządcy infrastruktury transportowej
  • zastosowanie RFID w celu usprawnienia procesów obsługi pasażerów na dworcach komunikacji autobusowej
  • optymalizacja procesów transportowych

Wyróżniki - dlaczego my?

 • posiadamy referencje dużych sieci przesyłowych z branży gazowniczej i elektroenergetycznej
 • podchodzimy indywidualnie do każdego z projektów (jeżeli proces działa, nie szukamy optymalizacji “na siłę”)
 • tworzymy rozwiązania „szyte na miarę”
 • jesteśmy neutralni rynkowo – dobieramy zawsze najlepsze dostępne rozwiązania
 • mamy duże doświadczenie w realizacji projektów, w tym także międzynarodowych
 • mamy bardzo szerokie i interdyscyplinarne kompetencje bazujące na state-of-the-art w dziedzinie
 • prowadzimy wnikliwe analizy, wynikające z wysokiej jakości posiadanej przez nas wiedzy
 • jesteśmy kreatywnym i innowacyjnym zespołem

Korzyści - dlaczego warto?

 • przekazujemy rozwiązanie odpowiadające na potrzebę klienta, dzięki zastosowaniu analiz przedprojektowych oraz procesowych dających pełny i rzetelny obraz sytuacji wejściowej
 • współpracujemy ze znaczącymi firmami na rynku
 • gwarantujemy wysokiej jakości usługi, wynikające z doświadczenia we współpracy ze znaczącymi w branży firmami

Dział Sprzedaży i Komercjalizacji (DSK)

+48 61 666 48 74

+48 887 788 714

sprzedaz@ilim.lukasiewicz.gov.pl

Skontaktuj się z nami