TSL

Projektujemy rozwiązania dla branży logistycznej optymalizując działania w obszarze transportu i magazynowania. Wspieramy małych i średnich przewoźników, jak również dużych operatorów logistycznych. Kreujemy efektywne i dopasowane rozwiązania procesowe oraz technologiczne, oparte na najnowszych trendach i standardach.

Grupa docelowa

Firmy spedycyjne, przewoźnicy oraz operatorzy: logistyczni, fullfilment, KEP.

Oferta

Projektowanie procesów logistycznych:

 • wykorzystanie narzędzi do analizy procesowej opartych o notację BPMN
 • transformacja od stanu obecnego (AS IS) do modelu docelowego (TO BE)
 • symulacja dla różnych wariantów i scenariuszy procesowych
 • hosting procesów w dedykowanym repozytorium

Moduły raportowe (KPI):

 • skuteczne zarządzanie realizowanymi działaniami i ich monitorowanie
 • identyfikacja mocnych i słabych stron w przedsiębiorstwie
 • oszacowanie kosztów funkcjonowania we wskazanych wariantach
 • wypracowanie najkorzystniejszego modelu rozliczania
 • wykorzystanie narzędzi GIS do wizualizacji i analizy przestrzennej danych

Dobór technologii magazynowych:

 • zdefiniowanie docelowego procesu technologicznego magazynowania
 • projektowanie systemów automatycznej identyfikacji (ADC) w kontekście oznaczeń obiektów
 • opracowanie wariantowego zagospodarowania technologiczno-organizacyjnego magazynu
 • dostępne aplikacje informatyczne jak AutoCAD 3D
 • weryfikacja i dopasowanie WMS

Algorytmy planowania tras:

 • wykorzystanie narzędzi symulacyjnych służących do doboru i parametryzacji algorytmów
 • szczegółowe analizy specyfiki i otoczenia biznesowego firmy
 • uwzględnienie aktualnej siatki dróg oraz ograniczeń komunikacyjnych
 • metody oceny i optymalizacji poparte wyliczeniami/uzasadnieniem

Standaryzacje (GDSN, O2C – etykieta, DESADV):

 • usługi w zakresie wdrażania oraz wykorzystywania standardów GS1 w usprawnieniu procesów intralogistycznych, w tym m.in.:
 1. analiza przedwdrożeniowa
 2. opracowanie i przedstawienie koncepcji
 3. asysta wdrożeniowa
 4. opracowanie i przedstawienie rekomendacji powdrożeniowej
 • projektowanie i wdrażanie etykiety logistycznej zgodnej ze standardami GS1, w tym m.in.:
 1. doradztwo i konsultacje
 2. szkolenia dla firm
 3. weryfikacja etykiet stworzonych niezależnie przez firmy/uczestników Systemu GS1
 4. sprzedaż i wdrażanie EtLog – programu do wydruku etykiet (nie tylko logistycznych)
 5. wykorzystanie etykiety w śledzeniu produktów – stosowanie zasad „traceability”

Wyróżniki - dlaczego my?

 • weryfikujemy zgodność działań logistycznych z regulacjami prawnymi
 • jesteśmy elastyczni i dostosowujemy się do aktualnych potrzeb rynku – śledzimy, znamy i wykorzystujemy najnowsze trendy
 • opracowujemy i rekomendujemy obiektywne i najlepsze rozwiązania zachowując neutralność
 • wykorzystujemy zaawansowane technologie i autorskie narzędzia oraz najnowsze metodyki
 • dostarczamy kompleksowej oferty – od analizy wdrożeniowej po prototyp rozwiązania

Korzyści - dlaczego warto?

 • obniżenie kosztów i wzrost efektywności ekonomicznej
 • minimalizacja ryzyka wystąpienia działań niepożądanych
 • dobre przygotowanie do zmiany
 • zgodność z ogólnoświatowymi standardami
 • podniesienie efektywności działań logistycznych

Case studies

Dział Sprzedaży i Komercjalizacji (DSK)

+48 61 666 48 74

+48 887 788 714

sprzedaz@ilim.lukasiewicz.gov.pl

Skontaktuj się z nami