Standardy GS1: GDM, GDSN, Traceability, ETLOG

Łukasiewicz – ILiM odpowiada za sprzedaż programu EtLog oraz wdrożenie i rozwój standardów GS1. Oferujemy również badania i konsultacje dotyczące standardów GDM, GDSN, a więc modeli danych produktowych oraz czynników wpływających na ich jakość. Zajmujemy się także zagadnieniem traceability, identyfikując punkty ryzyka systemu. Jako wiodące w Polsce oraz rozpoznawalne w Europie centrum innowacyjnych rozwiązań w logistyce i cyfrowej gospodarce pomagamy dostawcom produktów – dotyczy to zarówno branży surowców, czy półproduktów, jak i zakładów wytwórczych. Dzięki temu możliwe jest efektywne wdrożenie programu/aplikacji EtLog, generującego etykiety logistyczne zgodne ze standardami globalnymi GS1, a także standardów GDSN oraz traceability.

Co możemy dla Ciebie zrobić?

Naszym celem jest nie tylko tworzenie innowacyjnych rozwiązań, ale również rozwój i wdrażanie standardów GS1 takich jak GDM – Globalne Modele Danych, czy platformy katalogowe klasy GDSN – Sieci Globalnej Synchronizacji Danych. Podjęcie przez firmę działań w tym obszarze pozwala osiągnąć wymierne korzyści, takie jak:

  • obniżenie kosztów dystrybucji,
  • większa dokładność fakturowania,
  • mniejsze braki zapasów,
  • skrócenie czasu realizacji zamówień,
  • poprawa bezpieczeństwa konsumenta i zaufania do marki.

EtLog umożliwia generowanie i wydruk etykiet logistycznych w prosty sposób. Z naszej strony zapewniamy wdrożenie oprogramowania, szkolenie użytkowników z jego obsługi, a także konsultacje dotyczące wprowadzenia etykiety logistycznej. Dzięki temu możliwa będzie zgodność etykiet z globalnymi standardami GS1 oraz automatyczne generowanie numeru SSCC.

Automatyczne generowanie numeru SSCC

Skuteczne wdrożenie programu/aplikacji EtLog, standardów GDM i GDSN, a także systemu traceability

Jesteśmy liderem na rynku w zakresie wdrażania systemów automatycznej identyfikacji, dlatego warto nam powierzyć to zadanie. Program EtLog pozwala spełnić wymagania sieci handlowych w zakresie oznaczania jednostek logistycznych, do których firma dostarcza produkty. Z kolei kody kreskowe zgodne ze standardami GS1 to rozwiązanie usprawniające transakcje, dlatego ich wdrożenie jest tak ważne dla efektywnego wykorzystania zasobów w łańcuchu dostaw.

Z naszej strony zapewniamy wsparcie merytoryczne we wdrażaniu programu EtLog oraz pomoc we wdrożeniu systemu traceability, którego zadaniem jest śledzenie przepływu dóbr w łańcuchach i sieciach dostaw. Gromadzenie tego rodzaju informacji jest szczególnie istotne w przypadku, gdy dany produkt trzeba wycofać z łańcucha dostaw.

Zarówno GDM – Globalne Modele Danych, jak i program EtLog oraz system traceability, to nowoczesne rozwiązania umożliwiające zwiększenie kontroli, a tym samym efektywności ekonomicznej. Nie trzeba jednak wdrażać ich samodzielnie – dużo bezpieczniej przekazać to zadanie ekspertom w zakresie logistyki, którzy mają multibranżowe doświadczenie.

Dział Sprzedaży i Komercjalizacji (DSK)

+48 61 666 48 74

+48 887 788 714

sprzedaz@ilim.lukasiewicz.gov.pl

Skontaktuj się z nami