Optymalizacja łańcuchów dostaw i sieci dystrybucji

Skuteczna optymalizacja łańcucha dostaw

 

W Łukasiewicz – ILiM wspieramy firmy krajowe i zagraniczne w zakresie logistyki. Jedną z usług, które oferujemy, jest optymalizacja łańcucha dostaw umożliwiająca skrócenie czasu realizacji zamówień, podwyższenie poziomu obsługi klienta oraz obniżenie kosztów logistyki, w tym kosztów transportu i magazynowania. W pracy wykorzystujemy narzędzia GIS do wizualizacji i analizy przestrzennej danych, a także do analizy procesowej z wykorzystaniem notacji BPMN 2.0. Dzięki temu optymalizacja łańcucha dostaw i dystrybucji  przynosi wymierne korzyści dla naszych klientów. Usługa jest komplementarna z innymi usługami Łukasiewicz – ILiM, do których należy między innymi optymalizacja procesów biznesowych. Pomagamy zarówno małym i średnim przedsiębiorstwom działającym w różnych branżach.

Kluczowe aspekty optymalizacji sieci dystrybucji

 

Aby było możliwe wprowadzenie realnych zmian w przedsiębiorstwie, konieczny jest audyt łańcucha dostaw, dzięki któremu identyfikujemy słabe punkty w procesach logistycznych. Optymalizacja sieci dystrybucji obejmuje:

  • analizę procesów logistycznych,
  • gromadzenie i analizę danych (w tym analizę geomarketingową, czyli przestrzenną analizę danych biznesowych z zakresu logistyki),
  • tworzenie modeli symulacyjnych dla alternatywnych wariantów sieci,
  • określenie słabych punktów obecnego modelu i symulację alternatywnych rozwiązań.

Na podstawie tych wszystkich elementów procesu optymalizacji sieci dystrybucji, dokonuje się wyboru docelowego modelu logistycznego oraz określa warunki wprowadzenia planowanych zmian. Nadrzędnym celem optymalizacji sieci dystrybucji jest odczuwalna poprawa efektywności w tym obszarze. Nasze działania umożliwiają między innymi sprawniejsze zarządzanie zapasami, optymalne wykorzystanie przestrzeni magazynowej oraz realizację zwiększonych przepływów.

Poprawa efektywności sieci dystrybucji

 

Optymalizacja łańcucha dostaw i sieci dystrybucji nie kończy się na symulacji alternatywnych rozwiązań – nasza oferta obejmuje również asystę wdrożeniową przy pełnym wsparciu specjalistów Łukasiewicz – ILiM. Dzięki temu nie tylko można dostosować do potrzeb i oczekiwań rynku każdy z obszarów logistyki, ale przede wszystkim ograniczyć ryzyko nieefektywnego wdrożenia. Z naszej strony zapewniamy obiektywność w ocenie zarządzania przedsiębiorstwem oraz niezależność rynkową. Stosujemy autorskie i zaawansowane metodyki, programy informatyczne i aplikacje, korzystając również z dostępnych aplikacji informatycznych. To właśnie dlatego audyt łańcucha dostaw oraz wdrażane później rozwiązania przynoszą oczekiwane efekty.

Co więcej, nie tylko optymalizujemy sieci dystrybucji, ale również prowadzimy badania EMC (badania kompatybilności elektromagnetycznej) kluczowe do tego, by uzyskać odpowiednie certyfikaty i możliwość sprzedaży produktów. Łukasiewicz – ILiM to realne i kompleksowe wsparcie dla logistyki firm.

Skontaktuj się z nami