Ochrona zdrowia

Funkcjonowanie placówek świadczących usługi opieki medycznej podlega istotnym zmianom, zarówno z uwagi na sposób ich świadczenia, jak i ze względu na metody zarządzania nimi. Ponadto, w obszarze ochrony zdrowia można zaobserwować z jednej strony dążenie do świadczenia usług o jak najwyższej jakości, z drugiej zaś rosnące oczekiwania pacjentów. To wszystko sprawia, że osoby zarządzające szpitalami podejmują decyzje o zrewidowaniu dotychczasowych sposobów prowadzenia swojej działalności.
Wychodzimy naprzeciw tym działaniom, umożliwiając szpitalom oraz pozostałym jednostkom wdrożenie sprawdzonych w innych branżach metod i strategii zarządzania.

Grupa docelowa

Szpitale, apteki, firmy farmaceutyczne, hurtownie farmaceutyczne oraz producenci wyrobów medycznych.

Oferta

Usprawnienie przepływu towarów, w tym m.in.:

 • doradztwo w zakresie wdrażania skanowania kodów kreskowych GS1 i dokumentów elektronicznych w celu eliminacji czynności manualnych oraz poprawy bezpieczeństwa (od momentu złożenia zamówienia na produkty, poprzez przyjęcie, kompletację do oddziałów i podanie pacjentowi)
 • optymalizacja procesowa i weryfikacja kierunków przepływu leków i innych produktów ochrony zdrowia
  1. identyfikacja tzw. wąskich gardeł
  2. badanie procesów i wariantów scenariuszy
 • weryfikacja i doradztwo w zakresie infrastruktury aptecznej i magazynowej
 • weryfikacja organizacji i technologii transportu
 • zarządzanie ryzykiem absencji personelu uczestniczącego w przepływie (FMEA – Failure mode and effects analysis)

Monitorowanie aktywności lekarzy i pacjentów oraz eksploatacji sprzętu w szpitalu, w tym m.in.:

 • optymalizacja procesowa i weryfikacja kierunków przepływu lekarzy i pacjentów
  1. identyfikacja tzw. wąskich gardeł
  2. badanie procesów i wariantów scenariuszy
 • określanie punktów przechwytywania informacji o istotnych zdarzeniach związanych z aktywnością pacjentów i lekarzy
 • opracowanie systemu monitorowania aktywności lekarzy i pacjentów oraz eksploatacji sprzętu w oparciu o RFID oraz sieci sensoryczne

Opiniowanie celowości zakupu/inwestycji, w tym m.in.:

 • analiza opłacalności inwestycji
 • konsultacje w zakresie spełniania warunków interoperacyjności
 • badanie następstw zakupu technologii (badanie procesowe)

Doradztwo, jak wykorzystać posiadane dane, w tym m.in.:

 • rejestracja przepływów/zbieranie danych za pomocą wydarzeniowej bazy danych (EPCIS)
 • wykorzystanie sztucznej inteligencji w analityce danych do śledzenia przepływów lekarzy, pacjentów
 • udostępnienie aplikacji prototypującej projektowane usprawnienia (pozwalające doświadczyć klientowi docelowej funkcjonalności)

Wyróżniki - dlaczego my?

 • nasi specjaliści mają doświadczenie w usprawnianiu procesów w ochronie zdrowia
 • znamy najnowsze trendy i branżowe uwarunkowania prawne
 • dostarczamy kompleksową ofertę – od analizy wdrożeniowej po prototyp rozwiązania
 • mamy doświadczenie w zakresie wdrażania technologii identyfikacyjnych z wykorzystaniem standardów interoperacyjności, np. GS1
 • gwarantujemy doradztwo firmy obiektywnej rynkowo (niezależnej od firm IT)
 • posiadamy autorską metodykę symulacji procesów szpitalnych w iGrafx
 • dotychczasowa współpraca z interesariuszami (URPL, GIF, KOWAL, CSiOZ, Polskie Stowarzyszenie HL7)

Korzyści - dlaczego warto?

 • obniżenie kosztów i wzrost efektywności ekonomicznej
 • minimalizacja ryzyka wystąpienia działań niepożądanych
 • wyższy poziom opieki medycznej i poprawa wizerunku
 • szybsza interwencja w przypadku zagrożenia życia
 • monitoring zdarzeń on-line
 • zwiększenie skuteczności procesu terapeutycznego
 • wprowadzenie mechanizmów kontroli
 • dobre przygotowanie do zmiany
 • możliwość uniknięcia nieopłacalnych inwestycji
 • ograniczenie kosztów inwestycji
 • zmniejszenie potrzebnej przestrzeni magazynowej

CASE STUDIES

Dział Sprzedaży i Komercjalizacji (DSK)

+48 61 666 48 74

+48 887 788 714

sprzedaz@ilim.lukasiewicz.gov.pl

Skontaktuj się z nami