E-usługi dla administracji i biznesu

Nasza oferta obejmuje szereg działań, mających na celu wprowadzenie usług cyfrowych w administracji. Cyfrowe usługi publiczne to coraz popularniejszy kierunek, którym podąża sektor administracji publicznej. Przeniesienie działań do internetu, przyspiesza pracę urzędów i poprawia obsługę klientów. Naszą ofertę kierujemy do administracji szczebla rządowego i samorządowego, które chcą wdrażać cyfrowe usługi publiczne. Ponad 10-letnie doświadczenie we współpracy z dużymi podmiotami administracji publicznej oraz wykwalifikowani eksperci stworzą rozwiązania, których szukają klienci. Mamy świadomość zmieniających się trendów rynkowych i zgodnie z nimi tworzymy innowacyjne e-usługi w administracji. Możemy zapewnić, że do każdego projektu podejdziemy indywidualnie, starając się stworzyć rozwiązania dostosowane do oczekiwań osób korzystających z e-usługi.

Projektowanie i wdrażanie e-usług dla administracji

Pracujemy dwuetapowo: najpierw przygotujemy projekt, który będzie odpowiadał potrzebom odbiorcy e-usługi, który następnie kompleksowo wdrażamy.
Nasza oferta obejmuje:

  • stworzenie wzorów dokumentów elektronicznych i formularzy;
  • zaplanowanie architektury informacji portali internetowych, aplikacji oraz wyglądu formularzy z wykorzystaniem User Centered Design (projektowanie zorientowane na użytkownika);
  • uproszczenie procesów administracyjnych,
  • redagowanie treści w stylu plain language, czyli w oparciu o przystępny i zrozumiały język publiczny;
  • wdrożenie obsługi e-faktur w urzędzie;
  • analizę systemową i biznesową systemów IT;
  • analizę stron internetowych pod względem użyteczności (UX) i dostępności (WCAG);
  • konsultacje w zakresie transgranicznej wymiany dokumentów elektronicznych administracji publicznej i sądów.

Projektowanie i wdrażanie e-usług dla administracji publicznej to przede wszystkim poprawa jakości obsługi klientów i podniesienie efektywności procesów. W trakcie pracy zawsze weryfikujemy zgodność projektu z obowiązującymi przepisami, naszym celem jest usprawnienie komunikacji z urzędami i obniżenie ich kosztów funkcjonowania.

 

Dział Sprzedaży i Komercjalizacji (DSK)

+48 61 666 48 74

+48 887 788 714

sprzedaz@ilim.lukasiewicz.gov.pl

Skontaktuj się z nami