Badania efektywnego wykorzystania widma radiowego

Zgodnie z dyrektywą RED 2014/53/UE prowadzimy w naszym laboratorium badania efektywnego wykorzystania widma radiowego, wykorzystując do tego nową aparaturę badawczą. Nad ich przebiegiem czuwa zespół wysokowykwalifikowanych ekspertów o krajowym i międzynarodowym doświadczeniu. Badania efektywnego wykorzystania widma radiowego są konieczne ze względu na wzrost udziału technologii bezprzewodowych w środowisku elektromagnetycznym, dlatego też uruchomiliśmy pierwszy w kraju radiowy system pomiarowy IoT. Umożliwia on pomiar urządzeń bezprzewodowej transmisji danych, takich jak Bluetooth czy Wi-Fi.

Badania efektywnego wykorzystania widma radiowego w nowoczesnym laboratorium

 

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Logistyki i Magazynowania w Poznaniu prowadzi kompleksowe badania efektywnego wykorzystania widma radiowego, testując produkty elektroniczne na najnowocześniejszej aparaturze. Posiadamy specjalistyczną wiedzę, która umożliwia również konsultacje w zakresie badanych urządzeń radiowych, co jest idealnym rozwiązaniem dla firm wdrażających innowacyjne rozwiązania. Na badania EMC posiadamy akredytację już od 1996 roku, a w ostatnich latach przeszliśmy gruntowną modernizację, dzięki czemu dzisiaj prowadzimy również badania efektywnego wykorzystania widma radiowego zgodne z dyrektywą RED 2014/53/UE. Dzięki nam producenci urządzeń zyskują pewność, że nie będą one źródłem szkodliwych zakłóceń dla pozostałych użytkowników widma.

 

Nowoczesnym laboratorium

 

Co zapewnia Łukasiewicz – ILiM?

Od lat inwestujemy w najnowocześniejszą aparaturę, która znajduje się w nowym budynku ILiM z infrastrukturą wygodną dla naszych klientów. Firmy, które zdecydują się na przeprowadzenie kompleksowych badań efektywnego wykorzystania widma radiowego w naszym laboratorium, mogą liczyć na:

  • dostęp do eksperckiej, interdyscyplinarnej wiedzy,
  • rozwiązania ukierunkowane na potrzeby klienta,
  • przekrojowe podejście do realizowanych projektów,
  • pomoc w uzyskaniu certyfikatów umożliwiających wprowadzenie produktu na rynek,
  • merytoryczne konsultacje na każdym etapie realizacji badań.

Wszystkie badania realizujemy w zakresie norm zharmonizowanych z dyrektywą RED, tj. dyrektywą dotyczącą urządzeń radiowych Parlamentu Europejskiego i Rady. Działanie w ustalonych ramach prawnych pozwala uniknąć ewentualnego ryzyka związanego z wprowadzaniem nowych produktów na rynek oraz zabezpieczyć wspólne interesy zarówno producentów, jak i obywateli. Z tego względu tak ważne jest przeprowadzenie badań efektywnego wykorzystania widma radiowego w zaufanym, nowoczesnym laboratorium, jakim jest Łukasiewicz – ILiM.

Skontaktuj się z nami