Audyt logistyczny przedsiębiorstwa

Jak wygląda audyt logistyczny przedsiębiorstwa?

 

W ramach usługi konsultingu każdy audyt przedsiębiorstwa rozpoczynamy od szczegółowego rozpoznania potrzeb i oczekiwań naszego klienta – dzięki temu jesteśmy w stanie dostosować zakres prac w ramach audytu logistyki do specyfiki danej działalności. Podobnie jak wnikliwa analiza procesów biznesowych umożliwia poprawę efektywności w firmie, audyt logistyczny przedsiębiorstwa pozwala zweryfikować i skontrolować szereg procesów zachodzących w danym miejscu. Nasza oferta uwzględnia między innymi:

 • analizę i diagnozę aktualnej sytuacji w firmie,
 • określenie poziomu wskaźników,
 • rekomendację możliwych kierunków usprawnień,
 • przedstawienie możliwości wdrożenia innowacyjnych rozwiązań,
 • prezentację kosztorysu optymalizacji działań,
 • asystę wdrożeniową.

Dobrze przeprowadzony audyt logistyczny przedsiębiorstwa wskazuje słabe punkty, które hamują jego rozwój, umożliwiając sprawniejsze zarządzanie zapasami, transportem, magazynowaniem, realizacją zamówień oraz całymi sieciami dystrybucji. W Łukasiewicz – ILiM na efekty audytu pracuje zespół ekspertów doskonale rozumiejących potrzeby i wyzwania, z jakimi mierzy się szeroko pojęta branża logistyczna.

 

Dlaczego warto przeprowadzić audyt logistyczny przedsiębiorstwa?

 

Współpraca z Siecią Badawczą Łukasiewicz – Instytut Logistyki i Magazynowania przekłada się na wymierne korzyści dla przedsiębiorstwa. Audyt umożliwia wprowadzenie realnych zmian w obszarze logistyki, dzięki którym zarządzanie zapasami będzie dużo efektywniejsze. Oprócz tego audyt przedsiębiorstwa:

 • poprawia wydajność procesów, a tym samym pracowników,
 • wspiera procesy decyzyjne na poziomie operacyjnym i zarządczym,
 • umożliwia oszczędności poprzez redukcję kosztów,
 • przyspiesza wzrost konkurencyjności na rynku,
 • poprawia wizerunek marki,
 • zwiększa poziom obsługi klienta.

W Łukasiewicz – ILiM działamy kompleksowo, dlatego jesteśmy w stanie przeprowadzić audyt przedsiębiorstwa w wielu obszarach logistyki, uwzględniając relacje między nimi lub w wybranym przez klienta obszarze.

Jakie narzędzia wykorzystujemy podczas audytu przedsiębiorstwa?

 

Podczas audytów, które prowadzimy dla przedsiębiorstw, stosujemy autorskie narzędzia symulacyjne, a także narzędzia GIS do wizualizacji i analizy przestrzennej danych biznesowych. Oprócz tego wykorzystujemy autorskie metodyki przeprowadzania audytu oraz oprogramowanie do analizy procesowej wykorzystującej notację BPMN. Dzięki temu wspieramy zarówno firmy krajowe, jak i zagraniczne w zakresie optymalizacji działań i procesów. W ramach usług Łukasiewicz – ILiM realizuje również m.in. projektowanie magazynów, a usługa audytu przedsiębiorstwa jest komplementarna z innymi usługami, które świadczymy.

Skontaktuj się z nami