Analiza i doskonalenie procesów biznesowych

Analiza procesów biznesowych

 

Poprawa efektywności w firmie to cel, który zrealizujesz z naszą pomocą. Odpowiadamy za modelowanie procesów biznesowych z wykorzystaniem międzynarodowego standardu BPMN 2.0. – zapewniamy wsparcie ekspertów z zakresu logistyki oraz gospodarki cyfrowej. Pomagamy organizacjom i firmom niezależnie od specyfiki branży i obszaru działalności, a modelowanie procesów umożliwia zwiększenie konkurencyjności na dynamicznie rozwijającym się rynku. Oferta obejmuje między innymi:

 • audyt przedsiębiorstwa,
 • identyfikację i opracowanie koncepcji optymalizacji biznesowych procesów,
 • modelowanie procesu docelowego wraz z symulacją procesów,
 • analizę efektywności (KPI).

Modelowanie procesów przy wsparciu Sieci Badawczej Łukasiewicz – Instytut Logistyki i Magazynowania jest sposobem na widoczną poprawę efektywności.

Modelowanie procesów

Korzyści z optymalizacji procesów biznesowych

Za modelowanie procesów w Łukasiewicz – ILiM odpowiada interdyscyplinarny zespół analityków biznesowych, co gwarantuje wsparcie procesów decyzyjnych na wysokim poziomie. Pomagamy firmom i organizacjom:

 • zredukować koszty działalności,
 • zidentyfikować i precyzyjnie wskazać procesy,
 • określić obszary wymagające optymalizacji,
 • zapewnić oszczędność czasu pracy,
 • ograniczyć ryzyko nieefektywnego wdrożenia zaleconych rozwiązań.

Autorska analiza procesowa umożliwia sprawny obieg informacji oraz optymalne wykorzystanie dostępnych w firmie bądź organizacji zasobów. Dzięki stałej współpracy podczas projektów, proponujemy rozwiązania szyte na miarę – dostarczamy narzędzia dostosowane do specyfiki branży oraz oczekiwań rynku. W ramach usług jednostki możliwa jest również automatyczna identyfikacja danych.

POZNAJ NASZE CASE STUDIES DOTYCZĄCE OCHRONY ZDROWIA

Etapy optymalizacji procesów

Optymalizacja biznesowych procesów odbywa się zgodnie ze schematem, który gwarantuje skuteczność wdrażanych później rozwiązań. Pierwszym krokiem jest uświadomienie sobie konieczności zmian w organizacji. Zespół Łukasiewicz – ILiM realizuje natomiast kolejne etapy modelowania procesów biznesowych. Optymalizacja krok po kroku to:

 • identyfikacja obecnego stanu,
 • ustalenie, w jaki sposób działa organizacja (AS IS),
 • identyfikacja potencjału organizacji,
 • wspólne tworzenie rozwiązań,
 • modelowanie docelowego sposobu działania organizacji (TO-BE),
 • symulacja planowanych procesów,
 • analiza efektywności (KPI),
 • doskonalenie wypracowanych rozwiązań.

Analiza procesów biznesowych pozwala uporządkować i usystematyzować działalność organizacji, co przekłada się nie tylko na większą konkurencyjność na rynku, ale również komfort pracy. Poszczególne etapy modelowania procesów biznesowych mają wspólny cel, jakim jest poprawa efektywności, w tym np. optymalizacja łańcucha dostaw. Zanim jednak zostaną wdrożone zmiany, oceniamy potencjalne korzyści – zapewniamy również pomoc podczas wdrażania wypracowanych rozwiązań.

Modelujemy procesy wiernie odzwierciedlające rzeczywistość (ang. Process Digital Twin), uwzględniając różne scenariusze zmian. Mamy multibranżowe doświadczenie, dzięki czemu elastyczne podejście do oczekiwań klienta jest w naszej pracy standardem. Potwierdzeniem wysokiej jakości w Łukasiewicz – ILiM jest między innymi akredytacja Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii, która obejmuje usługi doradcze w zakresie innowacji oraz wsparcia innowacji.

Analiza procesów biznesowych

Sposoby modelowania procesów biznesowych

W ramach Laboratorium Procesów biznesowych stosujemy techniki badawcze, które zapewniają wysoką efektywność. Pracujemy zgodnie z międzynarodowym standardem BPMN 2.0, który jest uznawaną na całym świecie metodą modelowania procesów biznesowych. Podczas realizacji projektów korzystamy również z takich metodyk jak Agile, Scrum, Waterfall czy Kanban. Analiza procesowa byłaby niekompletna, gdybyśmy nie stosowali cenionych technik – TRIZ, Design Thinking, Brainstorming, Kwiat Lotosu oraz TOC.

Klienci cenią modelowanie procesów przez Łukasiewicz – ILiM ze względu na niezależność rynkową i obiektywną ocenę organizacji. Stanowimy połączenie eksperckiej wiedzy i multibranżowego doświadczenia, a usługa optymalizacji biznesowych procesów jest komplementarna z pozostałymi usługami instytutu. Zapraszamy do kontaktu.

 

Laboratorium Procesów Biznesowych

+48 606 46 00 36

filip.nowak@ilim.lukasiewicz.gov.pl

Skontaktuj się z nami