KLAUZULA INFORMACYJNA W SIEĆ BADAWCZA ŁUKASIEWICZ – INSTYTUT LOGISTYKI I MAGAZYNOWANIA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH W ZWIĄZKU Z PROCESEM UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH