KLAUZULA INFORMACYJNA W SIEĆ BADAWCZA ŁUKASIEWICZ – INSTYTUTCIE LOGISTYKI I MAGAZYNOWANIA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH KONTRAHENTÓW W ZWIĄZKU Z ZAWIERANIEM UMÓW