OGÓLNA KLAUZULA INFORMACYJNA W SIEĆ BADAWCZA ŁUKASIEWICZ – INSTYTUT LOGISTYKI I MAGAZYNOWANIA (ZBIERANIE DANYCH OD OSOBY, KTÓREJ DANE DOTYCZĄ)