Laboratorium Procesów Biznesowych

LABORATORIUM

Laboratorium Procesów Biznesowych w Łukasiewicz – ILiM to interdyscyplinarny zespół analityków biznesowych posiadających multibranżowe doświadczenie zarówno we współpracy z przedsiębiorstwami, jak i z organizacjami publicznymi.

Współpraca z nami to przede wszystkim:

 • Wsparcie procesów decyzyjnych na poziomie zarządczym i operacyjnym w całej organizacji,
 • Możliwość podniesienia efektywności biznesowej poprzez poprawę
  przepływu informacji i optymalne wykorzystanie zasobów w procesach,
 • Rozwiązania „szyte na miarę”, wypracowane dzięki bezpośredniej
  współpracy i dokładnemu rozpoznaniu specyfiki organizacji,
 • Know-how w zakresie zarządzania procesowego, dobrych praktyk oraz budowy architektury procesowej,
 • Benchmarking procesów – znajomość wartości kluczowych wskaźników efektywności (KPI) w różnych obszarach działalności biznesowej,
 • Możliwość pozyskania atrakcyjnych dofinansowań na rozwój innowacyjnych rozwiązań procesowych i technologicznych.

OFERTA

Wspieramy organizacje i firmy działające na rynku, niezależnie od specyfiki branży i obszaru działalności. Oferta obejmuje m.in.:

 • Analizę przedwdrożeniową – analiza następstw zmian przed poniesieniem kosztów ich wdrożenia,
 • Identyfikację obszarów do usprawnień i opracowanie koncepcji udoskonalenia procesów,
 • Dostęp do repozytorium – hosting procesów, wraz z wynikami przeprowadzonych analiz,
 • Asystę wdrożeniową – bieżące wsparcie doradcze we wdrożeniu opracowanych rozwiązań.

 

CO NAS WYRÓŻNIA?

 • Niezależność rynkowa – jesteśmy obiektywni w ocenie – nasz model biznesowy nie zakłada czerpania korzyści z rekomendowania rozwiązań żadnego konkretnego dostawcy, opracowujemy i rekomendujemy niezależne rozwiązania, funkcjonalności i narzędzia,
 • Autorska metodyka analizy procesowej – realizujemy projekty w oparciu o autorską metodykę analizy procesowej,
 • Potrafimy udoskonalić procesy każdej branży – szerokie spektrum doświadczeń,
 • Skuteczność i profesjonalizm – elastyczne podejście do oczekiwań klienta ukierunkowane na satysfakcjonujący efekt końcowy,
 • Znajomość rynku programów komputerowych oraz urządzeń (software, hardware) wspierających optymalizację analizowanych procesów.

AKREDYTACJA I OBSZAR REGULOWANY

Akredytacja Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii (Departament Innowacji) udzielona w ramach usług doradczych w zakresie innowacji oraz usług wsparcia innowacji.

STOSOWANE TECHNIKI BADAWCZE

Modelowanie procesów biznesowych z zastosowaniem międzynarodowego standardu BPMN 2.0

 • Uniwersalna i uznawana na całym świecie metoda modelowania procesów biznesowych,
 • Modelowanie stanu obecnego (AS IS) i transformacja do modelu docelowego (TO BE),
 • Symulacja obecnego i docelowego przebiegu procesów dla różnych wariantów i scenariuszy procesowych jeszcze przed ich faktycznym wdrożeniem,
 • Benchmarking procesowy,
 • Hosting procesów w bezpiecznym repozytorium.

Realizacja projektów wykorzystująca dobre praktyki z ogólnoświatowych metodyk (Agile, Scrum, Waterfall, Kanban, Lean, PMI, GEMBA)
Kreowanie innowacji i usprawnień z wykorzystaniem różnych technik (TRIZ, Desing Thinking, Brainstorming, Kwiat Lotosu, TOC)

 

Potrzebujesz więcej informacji?
Skontaktuj się z nami

Laboratorium Procesów Biznesowych

Call Now Button