29 września 2020

Krzysztof Sieczkarek nowym przewodniczącym IEEE EMC Society

Krzysztof Sieczkarek wraz ze starszym mężczyzną stoja na tle logotypu RST

Przewodniczącym polskiej Sekcji IEEE EMC Society został dr inż. Krzysztof Sieczkarek – kierownik Centrum Technologii Radiowych i Kompatybilności Elektromagnetycznej w ŁUKASIEWICZ – Instytucie Logistyki i Magazynowania w Poznaniu.

Stowarzyszenie IEEE EMC Society (IEEE Electromagnetic Compatibility Society) to największa na świecie organizacja zajmująca się opracowywaniem i dystrybucją informacji, narzędzi i technik zmniejszania zakłóceń elektromagnetycznych, która zrzesza ponad 2,5 tys. inżynierów kompatybilności elektromagnetycznej z całego świata. Funkcjonuje ona w ramach globalnego Instytutu Inżynierów Elektryków i Elektroników, IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers).
W obszarze zainteresowań Stowarzyszenia znajdują się: normy, techniki pomiarowe i procedury testowe, oprzyrządowanie, charakterystyka sprzętu i systemów, techniki i komponenty kontroli zaburzeń, edukacja, analiza obliczeniowa i zarządzanie widmem, a także działania naukowe, techniczne, przemysłowe, zawodowe lub inne, które przyczyniają się do redukcji poziomu niepożądanych emisji elektromagnetycznych.

Grono profesjonalistów wybrało nowego przewodniczącego polskiej Sekcji IEEE EMC Society. Został nim dr inż. Krzysztof Sieczkarek, specjalista ds. badań EMC, kierownik Centrum Technologii Radiowych i Kompatybilności Elektromagnetycznej w ŁUKASIEWICZ – Instytucie Logistyki i Magazynowania w Poznaniu oraz autor wielu publikacji naukowych dotyczących kompatybilności elektromagnetycznej.

– Doceniając to wyróżnienie, w nadchodzącej kadencji będę dążył do działania na rzecz propagowania i rozwoju branży EMC w Polsce oraz zwiększenia integracji polskiego środowiska inżynierów kompatybilności elektromagnetycznej, zarówno kadry naukowo-badawczej, jak i przedstawicieli przemysłu – deklaruje Krzysztof Sieczkarek.

Skontaktuj się z nami