28 września 2020

Instytuty Łukasiewicza realizują projekt „Katalogi Administracji Publicznej”

Projekt „Katalogi Administracji Publicznej” (KAP), którego celem jest udostępnienie aktualnych i kompletnych danych o instytucjach i usługach publicznych oraz wzorach dokumentów będzie realizowany przez instytuty należące do Sieci Badawczej Łukasiewicz – Instytut Logistyki i Magazynowania (Ł-ILiM) oraz Sieć Badawczą Łukasiewicz – Instytut Technik Innowacyjnych EMAG (Ł-EMAG). Wdrożenia KAP usprawni pracę urzędów co wpłynie na lepszą obsługę obywateli i przedsiębiorców.

Dzięki realizacji projektu, wszystkie podmioty publiczne zyskają narzędzie, które pozwoli im na uporządkowanie wiedzy dotyczącej spraw, usług publicznych, wzorów dokumentów i rejestrów publicznych. Powstałe katalogi administracji publicznej udostępnią ustandaryzowane i kompletne informacje na potrzeby świadczenia spraw i e-usług publicznych przez portale usługowe (m.in.: GOV.PL i biznes.gov.pl). Obywatele i przedsiębiorcy uzyskają jednolite w skali kraju opisy spraw oraz wzory dokumentów elektronicznych i nieelektronicznych. Załatwianie spraw urzędowych będzie łatwiejsze i szybsze.

W ramach projektu KAP, Łukasiewicz-ILiM opracuje założenia biznesowe systemu, dostosuje opisy spraw i usług do standardu wypracowanego w projekcie oraz zapewni integrację serwisu Biznes.gov.pl z systemem KAP.

– Projekt KAP to dla nas kolejne wyzwanie. Działamy konsekwentnie tworząc cyfrowe usługi publiczne w Polsce. Dzięki wcześniejszym projektom polscy przedsiębiorcy mogą już np. posługiwać się fakturami elektronicznymi w kontaktach z administracją publiczną. Mam nadzieję, że dzięki temu projektowi uzyskają lepszy dostęp do wszystkich usług publicznych. – podkreśla dr hab. Arkadiusz Kawa, Dyrektor Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytutu Logistyki i Magazynowania.

Łukasiewicz-EMAG będzie odpowiedzialny za dostosowanie do standardu opisów spraw z ePUAP. Ponadto oba Instytuty Sieci Badawczej Łukasiewicz będą uczestniczyć w pracach związanych z opracowaniem standardów dotyczących m.in. spraw i usługach publicznych oraz wzorów dokumentów w KAP.

Projekt „Katalogi Administracji Publicznej” uzyskał dofinansowanie z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, działanie 2.2. Projekt otrzymał najwyższą liczbę punktów wśród wszystkich złożonych w konkursie. KAP będzie realizowany w okresie 3 lat, a jego budżet to ok. 44,5 mln zł. Liderem projektu jest Ministerstwo Cyfryzacji, a Ł-ILiM, Ł-EMAG oraz Ministerstwo Rozwoju partnerami.

Skontaktuj się z nami